Game Chiến Thuật

Game Chiến Thuật là thể loại game mà người chơi phải sử dụng các chiến thuật để đạt được mục đích cụ thể. Những game chiến thuật thường đòi hỏi sự phối hợp đồng đội, sự tính toán và quyết đoán….